ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

Το απαρτίζουν θέματα υψηλού ενδιαφέροντος διοικητικών στελεχών και 

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού 

Πληρότητα και επίκαιρη θεματολογία χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

  Έναρξη: Παρασκευή, 8, 15, 22 και 29 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα και Τετάρτη, 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2023, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 12 και 14 Σεπτεμβρίου 2023, 16:00 – 19:20

  Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2023, 10:00 – 15:20

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15.00 – 18.20, από την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023

Κύριος γνώμονας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ. είναι η συνεισφορά του στην πρόοδο της τεχνογνωσίας των στελεχών της αγοράς μας, διοικητικών και διαμεσολαβητών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, της σταδιοδρομίας και των προοπτικών εξέλιξής τους.