Στο ποσό των 915,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του oμίλου Ελλάκτωρ κατά τη χρήση 2021 αυξημένες κατά 2,6% σε σύγκριση με τη χρήση 2020 (892,3 εκατ. ευρώ) ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 23,4%, στα 277,8 εκατ. ευρώ από 225,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το μεικτό κέρδος κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε 207,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 87,3% σε σύγκριση με το 2020 (110,6 εκατ. ευρώ). Η λειτουργική κερδοφορία, για τη χρήση 2021, ενισχύθηκε κατά πολύ, με συγκρίσιμα EBITDA ύψους 191,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πάνω από 100% αύξηση σε σχέση με τη χρήση 2020 (34,4 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), στη χρήση 2021, ανήλθαν σε 164,9 εκατ. ευρώ έναντι 34,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στο δ’ τρίμηνο 2021 το EBITDA ανήλθε σε κέρδη 59,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 78,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε 21% έναντι 4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των 26,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε σε 18%.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 76,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στο δ’ τρίμηνο 2021 το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε κέρδη 31,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 107,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2021 ήταν ζημίες 28,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 149,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020. Αντίθετα το δ’ τρίμηνο 2021 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο 11,3 εκατ. ευρώ μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα (-125,5 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Η ρευστότητα του oμίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε 470,4 εκατ. ευρώ έναντι 405,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020 κυρίως λόγω, αφενός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ και αφετέρου της επίτευξης θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους 66,7 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 426 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 13 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 577,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021 έναντι 707,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τον όμιλο Ελλάκτωρ. Με νέα στρατηγική στόχευση ο όμιλος πέτυχε να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον κλάδο υποδομών με ταυτόχρονη ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικής του θέσης. Ταυτόχρονα κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και περιθώριο λειτουργικών κερδών στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών. Συγκεκριμένα, ο όμιλος παρουσίασε για το 2021 αύξηση του κύκλου εργασιών στα 916 εκατ. ευρώ (+3%) και λειτουργική κερδοφορία 165 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 34 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τέλος ο όμιλος παρουσίασε λειτουργικά κέρδη (EBIT) 54 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 76 εκατ. ευρώ το 2020. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 εκατ. ευρώ η Ελλάκτωρ κατέγραψε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 67 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με ζημίες 24 εκατ. ευρώ το 2020), μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα 578 εκατ. ευρώ ενώ αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα σε 470 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο κατασκευής η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 99 εκατ. ευρώ, επέτρεψε την επανεκκίνηση των έργων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κύκλου εργασιών, τάση που είναι εμφανής κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Ο κλάδος αναδιαρθρώθηκε κεφαλαιακά, περιόρισε δραστικά τις ζημίες του σε επίπεδο EBITDA, ενώ κατόρθωσε να υπογράψει πλειάδα νέων έργων με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον σε 2,5 δισ. ευρώ. Τέλος η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριοποίησης του Ομίλου. Αποτελούμε πλέον ένα Όμιλο με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με παραγωγή 1,380 GWh ενέργειας από πράσινες πηγές ενώ η δραστηριότητά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέτρεψε την εκπομπή 2,7 εκατ. τόνων CO2 ισοδύναμου. Εκτιμούμε ότι το 2021 τέθηκαν τα θεμέλια ώστε η Ελλάκτωρ να επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο σε ένα περιβάλλον με αυξημένη ζήτηση σε έργα παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και υποδομών και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here