Διπλός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για τον χρόνο πριν και μετά το 2017 και για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση σε δυο πρώην Ταμεία κλείδωσε στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού. Η εγκύκλιος που υπεγράφη χθες από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση τραβά γραμμή στο 2017 – χρονιά έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ – και οριοθετεί διαφορετική αντιμετώπιση στην διαδικασία υπολογισμού για τα χρόνια μέχρι το 2016 και τα χρόνια από το 2017 και μετά, για όσους ασφαλίζονταν παράλληλα σε πάνω από ένα Ταμεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

τα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.

από 1.1.2017 και εφεξής δεν υφίσταται παράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή καταβολή εισφορών για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Για τον παράλληλο χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 διατηρείται στο νέο καθεστώς η προσαύξηση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως είχε για πρώτη φορά αποτυπωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, η οριοθέτηση του νέου καθεστώτος αναμένεται να ξεμπλοκάρει σταδιακά αιτήσεις για σύνταξη με παράλληλη ασφάλιση, καθώς η προσαύξηση της παράλληλης (0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς) δεν έχει καταστεί εφικτό να υπολογιστεί μετά το 2017 και τον νόμο Κατρούγκαλου, λόγω έλλειψης της ανάλογης μηχανογραφικής εφαρμογής.

Και για τους παλαιούς

Ιδιαίτερη σημασία επίσης έχει για τους ειδικούς το γεγονός πως ο νέος τρόπος υπολογισμού που αξιοποιεί κάθε χρόνο ασφάλισης για θεμελίωση ή για προσαύξηση δεν επεκτείνεται και στους παλαιούς συνταξιούχους μέσω του επανυπολογισμού. «Η εγκύκλιος δεν αναφέρει τίποτα για την δυνατότητα εφαρμογής προσαύξησης της σύνταξης για τους παλιούς – προ νόμου Κατρούγκαλου – συνταξιούχους», παρατηρεί ο έγκριτος δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος, τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» προσθέτοντας : «Εφόσον οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν με βάσει τα δεδομένα του νόμου Κατρούγκαλου, θα έπρεπε και γι αυτούς να υπολογιστεί η προσαύξηση του παράλληλου χρόνου».

Στο παλαιό – προ νόμου Κατρούγκαλου – σύστημα, αν ο συνταξιούχος δεν έπιανε τα όρια για να λάβει αυτοτελή σύνταξη από τον δεύτερο παράλληλο φορέα έχανε τον χρόνο αυτόν. Έτσι πολλοί παλαιοί συνταξιούχοι έχαναν τον παράλληλο χρόνο, ο οποίος δεν αξιοποιούνταν στον υπολογισμό της σύνταξης. Στο πλαίσιο της ισονομίας για όλους, λένε τώρα οι ειδικοί, θα έπρεπε να αναγνωριστεί η δυνατότητα προσαύξησης και στους παλαιούς συνταξιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, στο νέο σύστημα που κλειδώνει με την νέα εγκύκλιο του κ. Βρούτση, ο υπολογισμός διαμορφώνεται με βάση τον γενικό κανόνα πριν και μετά το 2017. Στο πλαίσιο αυτό, το χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης μετά την 1.1.2017 προσμετράται, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς προκειμένου για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ειδικότερα, ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στο πρώην Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά, με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Ο χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2016 στον άλλο φορέα, που δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος, θα χρησιμοποιείται για να χορηγηθεί η προσαύξηση την οποία θεσμοθέτησε πρώτη φορά ο νόμος Κατρούγκαλου. Η προσαύξηση αυτή είναι μια επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Επικουρική και εφάπαξ

Η εγκύκλιος δίνει οδηγίες και για τον υπολογισμό της επικουρικής και του εφάπαξ στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης και παράλληλης απασχόλησης.

Όπως είχε οριστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, η επικουρική σύνταξη για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014 υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συνταξίμων αποδοχών. Αν η εισφορά ξεπερνούσε το 6%, προβλέπεται προσαύξηση 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα (1%) εισφοράς.

το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής, υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Στρατιωτικές συντάξεις

Με το ίδιο άρθρο του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου είχαν οριστεί και τα πρόσθετα ποσοστά αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης άνω των 45 ετών προκειμένου για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών. Για τις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 45ο έτος. Το ποσοστό για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45ο ανέρχεται σε 1,5% επιπλέον του 0,5% που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους και διαμορφώνεται συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45ου.

Πηγή Εθνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here