Την επιβολή προστίμων σε 19 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους €112.025, επικύρωσε ο ΕΦΕΤ στην 13η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης.07.2019 με ισάριθμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής και εμπορίας πτηνοτροφικών προϊόντων, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, για:

•    Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων,
•    Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων,
•    Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου,
•    Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP,
•    Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής,
•    Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων,
•    Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής,

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα  συμφέροντα των καταναλωτών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here