Το σύνολο των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος διαμορφώθηκε στο 40,3% για την ΕΕ το 2018, σημειώνοντας ελαφριά αύξηση σε σύγκριση με το 2017 (40,2%).

Το ίδιο ποσοστό στην ευρωζώνη κυμάνθηκε ακόμη πιο ψηλά στο 41,7% του ΑΕΠ το 2018, από 41,5% που ήταν το 2017. Τα στοιχεία δημοσιεύει σήμερα η EUROSTAT, η οποία δίνει και αναλυτικά στοιχεία για τη σχέση φορολογία και ΑΕΠ ανά χώρα μέλος της Ευρώπης.
Στις υψηλότερες θέσεις στη φορολογία Γαλλία, Βέλγιο και Δανία

Η σχέση φόρων και ΑΕΠ διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα μέλος της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό φόρων και κοινωνικών εισφορών σε ποσοστό επί του ΑΕΠ καταγράφει η Γαλλία με 48,4% και ακολουθεί το Βέλγιο με 47,2% και η Δανία με 45,9%.

Η χώρα μας βρίσκεται στην όγδοη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές να φτάνουν το 41,5% του ΑΕΠ για το 2018, ποσοστό αμετάβλητο από το 2016.

Σε αντίθεση, τα χαμηλότερα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές ως ποσοστό επί του ΑΕΠ καταγράφουν η Ιρλανδία (23%) και η Ρουμανία (27,1%), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία (29,9%) και τη Λιθουανία (30,5%).

Οι διαφορές στον τρόπο φορολόγησης στην Ευρώπη

Το 2018, ήταν οι φόροι σε αγαθά και εισαγωγές που αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τη φορολόγηση στα 27 μέλη της ΕΕ. Αντίθετα, στην ευρωζώνη, την μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι κοινωνικές εισφορές.

Την ίδια ώρα, το υψηλότερο ποσοστό επί του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων καταγράφεται στην Δανία με ποσοστό 28,9% του ΑΕΠ και ακολουθούν η Σουηδία (18,6%) και το Βέλγιο (16,8%).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here