Αναγνώριση του ισότιμου εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί και διασφαλίζει η Edenred για τους ανθρώπους της  

H Edenred, η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα για υπηρεσίες και πληρωμές, και ο καθημερινός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους στον χώρο εργασίας, έλαβε πιστοποίηση ως Best Workplaces™ for Women Hellas για το 2023, από ένα ξεχωριστό θεσμό που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στόχος του θεσμού είναι να στηρίξει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και να αναδείξει τον σημαντικό τους ρόλο.

Η διάκριση Best Workplaces™ for Women Hellas, αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία στην Ελλάδα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις εκείνες που επιδιώκουν την ανάδειξη της συνεισφοράς των γυναικών εντός του οργανισμού και την ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν πλήρως τις δεξιότητες τους. Οι εταιρείες που εντάχθηκαν στη λίστα, συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα του Great Place to Work® και έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια του 2022 για το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουν.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Edenred είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος δίκαιου και ισότιμου που ενθαρρύνει και υποστηρίζει όλους τους εργαζομένους, χωρίς διακρίσεις. Με τις γυναίκες να αποτελούν το 55% του ανθρώπινου δυναμικού και το 50% να καλύπτει υψηλόβαθμους, διοικητικούς ρόλους, η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στη δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εξέλιξη των γυναικών στον οργανισμό.

«Η δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει τη συμπερίληψη, είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες που διέπει διαχρονικά  την Edenred. Για αυτό, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη διάκρισή μας ως ένα από τα Best Workplaces™ for Women Hellas για το 2023. Μία αναγνώριση της πεποίθησής μας ότι κάθε εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να προάγει και να προστατεύει τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό», δήλωσε η Μαρία Βερούχη, Managing Director της Edenred.