Στα 38 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Τρ. Πειραιώς κατά το α’ εξάμηνο του 2019, έναντι ζημίας 370 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 57 εκατ. € το α’ εξάμηνο, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση σε 73 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τον προϋπολογισμό της Τράπεζας για το 2019.

Συνοπτικά η Πειραιώς εμφάνισε:

-Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417 εκατ., +6% σε ετήσια βάση
-Καθαρά έσοδα τόκων στα €719 εκατ., +2% σε ετήσια βάση
-Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146 εκατ., +5% σε ετήσια βάση
-Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476 εκατ., -7% σε ετήσια βάση
-Έξοδο προβλέψεων στα €332 εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς: 

– Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8 δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019
– Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ.
– Καταθέσεις στα €44,9 δισ., +7% σε ετήσια βάση
– Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν

Η τράπεζα κάνει λόγο για εξυγίανση του ισολογισμού με αμείωτη ένταση:

– Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2 δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις
– Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €3,3 δισ. σε ετήσια βάση
– Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,7 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα €4,5 δισ. (2ο 6μηνο2019 έως 2020)
– Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά €3,5 δισ.

Οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση:

– Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη 1ου 6μήνου 2019
– Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%,συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους €0,4δισ. και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα:

  1. την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία,
  2. και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Tράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here