Γράφει η «ξενοδόχος»

H δυναμική του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνεται στα μεγέθη φέτος της Autohellas, η οποία στο πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφει αύξηση +13,8% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, στα 351,4 εκατ. ευρώ, έναντι 308,8 εκατ. ευρώ το 2021.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 η σημαντική τουριστική ανάκαμψη της χώρας είναι υψηλότερη από όλους τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, και σε συνδυασμό με τη διατήρηση των τιμών ενοικίασης σε υψηλότερα του παρελθόντος επίπεδα θα βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, καλύπτοντας τα δεδομένα προβλήματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

Στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Rent a Car), η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να εντείνει την προσπάθεια εκμετάλλευσης της εσωτερικής αγοράς τα τελευταία χρόνια ενίσχυσε σημαντικά το παραδοσιακά χαμηλότερο πρώτο  τρίμηνο του έτους, ενώ η σημαντική τουριστική ανάκαμψη της χώρας σε συνδυασμό με την διατήρηση των τιμών ενοικίασης σε υψηλότερα του παρελθόντος επίπεδα βελτίωσαν την απόδοση του δεύτερου τριμήνου.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 56,6% και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο με αύξηση 74,3%.

Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 48.000 αυτοκίνητα με 5.700 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Οι επιδόσεις του πρώτου εξάμηνου αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό για τον όμιλο τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κερδοφορία.

 

Το δεύτερο εξάμηνο, το ισχυρότερο πάντα λόγω της υψηλής τουριστικής περιόδου, αναμένεται να κινηθεί σε θετικούς επίσης ρυθμούς.

Η ισχυρή παρουσία και οι υποδομές της εταιρείας σε όλη την Επικράτεια επιτρέπουν την καλύτερη εκμετάλλευση της αύξησης τουριστικών αφίξεων που παρουσιάζεται κυρίως στα περιφερειακά αεροδρόμια και πάντα σε συνδυασμό και με τη δυνατότητα της εταιρείας να ανανεώνει των στόλο των αυτοκινήτων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων.

 

Η διάρκεια της σεζόν είναι επίσης κάτι που θα επηρεάσει και το τελικό αποτέλεσμα του δευτέρου εξαμήνου με τις ενδείξεις να είναι θετικές αλλά

  • «μένει να δούμε αν η ευρύτερη ανασφάλεια που δημιουργείται από τη διαφαινόμενη ύφεση και την αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επηρεάσει τις τουριστικές μετακινήσεις στο κλείσιμο της σεζόν».

Στις λοιπές δραστηριότητες του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών και υπηρεσιών, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην παραγωγική αλυσίδα λόγω έλλειψης ημιαγωγών και γενικότερα πρώτων υλών, παρουσίασε διεύρυνση του μεριδίου αγοράς ενώ παράλληλα οι τρεις εισαγωγικές εταιρείες αλλά και η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης και υπηρεσιών μετά τη πώληση κατάφεραν να βελτιώσουν περαιτέρω την κερδοφορία τους.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να συνεχιστεί η μειωμένη παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων που συνδυαζόμενη πλέον με τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις είναι πιθανό να οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης.

Παρ’ όλα αυτά, μέσω του αυξημένου μεριδίου αγοράς των μαρκών μας, των συνεχιζόμενων επενδύσεων διαφοροποίησης και εστίασης στην ηλεκτροκίνηση καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους και του κεφαλαίου κίνησης επιδιώκουμε τη διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ταυτόχρονα ο λειτουργικός τομέας της λιανικής πώλησης ως αντιστάθμισμα των μειωμένων παραγωγών νέων αυτοκινήτων αναπτύσσει περαιτέρω την δραστηριότητα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκίνητων (Stock Center). Επιπρόσθετα η περαιτέρω εκμετάλλευση των συνεργείων με την προσθήκη νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών έχουν ως στόχο την πληρέστερη διευκόλυνση και ικανοποίηση των πελατών δίνοντας προστιθέμενη αξία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ως προς τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις στο εξωτερικό, οι θυγατρικές της εταιρείας επηρεάστηκαν ομοίως από τις επιπτώσεις των προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοκινήτων, και κυρίως τη δραστηριότητα των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Στις αγορές της Κύπρου, Κροατίας και Μαυροβουνίου, όπου σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς αφορά σε βραχυχρόνιες τουριστικές ενοικιάσεις στα αεροδρόμια, ο ρυθμός ανάκαμψης του τουρισμού κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτόν της Ελλάδας.

Παρόλα αυτά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανέκαμψε σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που απεικονίζεται στα οικονομικά μεγέθη του τομέα του εξωτερικού της περιόδου.