Η  L-Stone Capital συμμετέχει στο Tech Tour South East και Tech Tour Smart Capital, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 6 και 7 Ιουλίου. Στις εκδηλώσεις, θα συμμετάσχουν οι εταίροι της L-Stone Capital, Μιχάλης Στάγκος και Θωμάς Αθανασίου, οι οποίοι θα εστιάσουν στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στις επενδυτικές ευκαιρίες. 

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Στάγκος την Παρασκευή 7 Ιουλίου θα λάβει μέρος στο Discussion Panel «Investment Ecosystem – VC Investments in Greece», καθώς και στη συζήτηση «TTSE Pitching Session V: Healthtech». Αντίστοιχα, ο Θωμάς Αθανασίου την Πέμπτη 6 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στη συζήτηση του Tech Tour Smart Capital,  «Collaborative Workshop VI,  ESG International Investment Outlook», και την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο πάνελ του Tech Tour South East «TTSE Pitching Session II: Digital Platforms». 

Το ετήσιο Tech Tour South East, διοργανώνεται με τη στήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Στόχος, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών είναι η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επενδυτικών στρατηγικών. Οι θεματικές θα επικεντρωθούν στην καινοτομία στους τομείς του Digital/ICT, Fintech, Sustainability & Health Digital Models κ.α.