Με σημαντική βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος ξεκίνησε το 2023 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών για τους δύο πρώτους μήνες.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ., δηλαδή 25,0%, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν στάσιμες, το οποίο οδήγησε στη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά €1,7 δισ., δηλαδή 27,2%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 07.04.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.404,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023 έναντι €3.672,8 εκατ. τον περασμένο Φεβρουάριο, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 19,9%, δηλαδή €731,4 εκατ. Αντίθετα, οι εισαγωγές για το μήνα Φεβρουάριο κινήθηκαν καθοδικά και από €7.008,4 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.662,1 εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €346,3 εκατ., δηλαδή 4,9%. Με βάση τα ανωτέρω, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ήταν ελλειμματικό κατά €2.257,9 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο ωστόσο κατά €1.077,7 εκατ., δηλαδή 32,3% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Φεβ 23*

Φεβ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.404,2

3.672,8

731,4

19,9%

Εισαγωγές

6.662,1

7.008,4

-346,3

-4,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.257,9

-3.335,6

1.077,7

-32,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αφαιρώντας τα πετρελαιοειδή από την ανάλυση, οι μεταβολές παραμένουν ως έχουν για τον Φεβρουάριο του 2023. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €170,3 εκατ., δηλαδή 6,2% και ανήλθαν σε €2.895,8 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €71,3 εκατ., δηλαδή 1,5% και ανήλθαν σε €4.682,8 εκατ. Η αξία του εμπορικού ελλείμματος διαμορφώθηκε σε €1.787,0 εκατ., κατά €241,6 εκατ., δηλαδή 11,9% βελτιωμένη.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Φεβ 23*

Φεβ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.895,8

2.725,5

170,3

6,2%

Εισαγωγές

4.682,8

4.754,1

-71,3

-1,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.787,0

-2.028,6

241,6

-11,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ξεπέρασαν ήδη τα €8,5 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €8.875,5 εκατ., αυξημένες κατά €1.775,8 εκατ. (δηλαδή 25,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Οι εισαγωγές κινήθηκαν σε ίδια επίπεδα με πέρυσι και συγκεκριμένα σε €13.509,8 εκατ., με την αύξησή τους να ανέρχεται σε μόλις €46,0 εκατ. (δηλαδή 0,3%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €6.364,1 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκε σε €4.634,3 εκατ. φέτος. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €5.792,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 11,9%, δηλαδή €614,1 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €9.348,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1%, δηλαδή €99,0 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Φεβ 23*

Ιαν-Φεβ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

8.875,5

7.099,7

1.775,8

25,0%

Εισαγωγές

13.509,8

13.463,8

46,0

0,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-4.634,3

-6.364,1

1.729,8

-27,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία σχεδόν όλων των επιμέρους κλάδων συγκριτικά με το 2022. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€20,2 εκατ., δηλαδή 1,7%), τροφίμων (€98,7 εκατ., δηλαδή 9,6%), χημικών (€164,1 εκατ., δηλαδή 17,7%), μηχανημάτων και οχημάτων (€51,8 εκατ., δηλαδή 7,2%), διάφορων βιομηχανικών (€78,9 εκατ., δηλαδή 16,0%), λιπών και ελαίων (€273,7 εκατ., δηλαδή 205,0%) και ποτών και καπνών (€40,4 εκατ., δηλαδή 28,4%). Αντίθετα, μείωση σημείωσαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€39,9 εκατ., δηλαδή 11,2%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€22,3 εκατ., δηλαδή 19,7%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Φεβ 23*

Ιαν-Φεβ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

3.109,4

1.970,5

1.138,9

57,8%

Βιομηχανικά

1.201,9

1.181,7

20,2

1,7%

Τρόφιμα

1.130,0

1.031,3

98,7

9,6%

Χημικά

1.088,9

924,8

164,1

17,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

776,2

724,4

51,8

7,2%

Διάφ. Βιομηχανικά

572,1

493,2

78,9

16,0%

Λίπη-Έλαια

407,2

133,5

273,7

205,0%

Πρώτες Ύλες

316,1

356,0

-39,9

-11,2%

Ποτά-Καπνά

182,6

142,2

40,4

28,4%

Μη ταξινομημένα

91,1

113,4

-22,3

-19,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

5.766,1

5.100,7

665,4

13,0%

Σύνολο**

8.875,5

7.071,2

1.804,3

25,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Φεβ 23*

Φεβ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.519,9

963,5

556,4

57,7%

Βιομηχανικά

611,0

637,7

-26,7

-4,2%

Τρόφιμα

569,0

530,4

38,6

7,3%

Χημικά

531,4

474,9

56,5

11,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

404,1

381,4

22,7

6,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

291,3

269,9

21,4

7,9%

Λίπη-Έλαια

189,3

70,7

118,6

167,8%

Πρώτες Ύλες

159,3

178,0

-18,7

-10,5%

Ποτά-Καπνά

87,6

73,3

14,3

19,5%

Μη ταξινομημένα

41,5

65,7

-24,2

-36,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.884,5

2.682,3

202,2

7,5%

Σύνολο**

4.404,4

3.645,8

758,6

20,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά αγαθά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 57,7%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 42,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 67,2% για την ΕΕ (27) και σε 32,8% για τις Τρίτες Χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ