Το στίγμα των ευκαιριών που υπάρχουν μέσω των εναλλακτικών επενδύσεων έδωσε σε ομιλία του που τιτλοφορεί «Εναλλακτικές Επενδύσεις στα Συνταξιοδοτικά Ταμεία», στο 4ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ο κ. Μάνος Δροσατάκης, Γενικός Διευθυντής & CIO, IOLCUS Investments.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Δροσατάκης ανέφερε ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις προσελκύουν έντονα το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, σήμερα έχουν επενδυθεί 15 τρις δολάρια παγκοσμίως, σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Ο ίδιος, όρισε ως εναλλακτικές επενδύσεις όλες όσες δεν σχετίζονται με μετοχές, ομόλογα και μετρητά.

Όπως είπε, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων εκτός των παραδοσιακών, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης, κινδύνου, συνδιακύμανσης με τις παραδοσιακές αγορές και εμπορευσιμότητας.

Διαχώρισε τις επενδύσεις αυτές ως εξής:

 • Στοιχεία ενεργητικού πραγματικής οικονομίας (realassets)
 • Ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα, επενδύσεις σε έργα υποδομών (ενέργεια,δρόμοι, δίκτυα κλπ)
 • Αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών
  • Private Equity, Private Debt,Venture Capital
  • Εναλλακτικά Αμοιβαία κεφάλαια
  • Hedge Funds, AIFs, στρατηγικές απόλυτης απόδοσης.

O κ. Δροσατάκης παραθέτοντας το παρακάτω γράφημα, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους τα ΤΕΑ εμπιστεύουνται και θα πρέπει να εμπιστεύονται τις  εναλλακτικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη δυναμική στις συγκεκριμένες επενδύσεις, με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τους να βελτιώνονται συνεχώς.

Στο παρακάτω γράφημα από την παρουσίασή του, καταγράφονται οι εναλλακτικές επενδύσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από χώρες του ΟΟΣΑ, της EIOPA (property, equities unlisted, real estate funds κλπ)και της ΕΚΤ (real estate funds, hedge funds κλπ). Για την Ελλάδα  ο κ. Δροσατάκης εκτίμησε ότι “τα ελληνικά ΤΕΑ θα θέσουν τον στόχο των επενδύσεων στο 15% όπως επιτρέπει ο νόμος, έτσι ώστε να φθάσουν τον μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών-μελών”.

 

Αναφορικά με τις επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, όπως ανέφερε, γίνονται μέσω:

• Εισηγμένων ΑΕΑΠ

 • Εναλλακτικών Α/Κ ακίνητης περιουσίας

• Επενδύσεων σε κτήρια

Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ομολόγων και μετοχών, για αυτό και διατρέχουν μετοχικό κίνδυνο. Οι ίδιες επενδύσεις πάντως, έχουν ελκυστικές αποδόσεις, απολαμβάνουν προστασίας από τον πληθωρισμό ενώ υπάρχει διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου.

 • Διαφορετικές στρατηγικές (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικά κτήρια/ αποθηκευτικοί χώροι, ξενοδοχεία, οικιστικά) .

Όσον αφορά τα Private Equity, o κ. Δροσατάκης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφουω εντυπωσιακές εισροές και αποδόσεις: “Έχουμε πάνω από 1 τρις δολάρια εισροές κάθε χρόνο και ο λόγος είναι ότι οι αποδόσεις των Private Equities είναι πολύ καλές τα τελευταία έτη” δήλωσε.

Αναφερόμενος στα hedge funds, o κ. Δροσατάκης παρατήρησε ότι οι εισροές δεν είναι ανάλογες των private equities, υπολείπονται των αποδόσεων των χρηματιστηρίων, ενώ παρατηρούνται και εκροές. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος σε αυτές τις επενδύσεις, όπως και οι αποδόσεις.

Είναι ακόμη άξιο λόγου ότι σε περιόδους κρίσης στις αγορές, οι διακυμάνσεις για τα hedge funds είναι είτε μηδενικές είτε αρνητικές και αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι δουλεύουν σωστά οι στρατηγικές που ακολουθούν στην αντιστάθμιση κινδύνου.

Το 9μηνο του 2022 δε,  παρουσίασαν πτώση -4,9%.

 

Σε γενικές γραμμές, την περσινή χρονιά παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις κινδύνου και απόδοσεων.  Η μεγάλη διακύμανση στις αγορές διαπιστώθηκε πάντως ότι βοήθησε τα hedge funds

Στο τέλος της παρουσίασης, ο κ. Δροσατάκης παρέθεσε το παρακάτω γράφημα, όπου παρουσιάζεται μεταξύ άλλων το 1ο τεταρτημόριο των funds με τις καλύτερες και τις χειρότερες αποδόσεις.

Παρατηρείται μικρή διαφορά στις παραδοσιακές επενδύσεις, ενώ μεγαλύτερες είναι οι διαφοροποιήσεις στις εναλλακτικές επενδύσεις.

Καταλήγοντας ο Γενικός Διευθυντής & CIO, IOLCUS Investments συνέστησε στους υποψήφιους επενδυτές ότι εφόσον επιθυμούν να έχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις, θα πρέπει να εμπιστευτούν κάποιον ειδικό σύμβουλο ή να απευθυνθούν σε κάποιο fund.

ΦΩΤΟ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here