Τον οδικό χάρτη της χώρας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit 2025 θα περιλαμβάνει το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο -αναμένεται επικαιροποίηση του μέχρι τέλος του 2020-  από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Επιπρόσθετα θα περιλαμβάνειτον χάρτη για την ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, και το σχέδιο για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (smart cities) και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things – IoT).

Βασικός στόχος του νέου σχεδίου είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε συνδέσεις ταχύτητας 100+ Mbps. Στην κατεύθυνση αυτή βασική δράση αποτελεί η αναβάθμιση της διασύνδεσης των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο προετοιμάζει έργο εγκατάστασης υποθαλάσσιου δικτύου οπτικών ινών για τη διασύνδεση νησιών του Αιγαίου και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το έργο αυτό να συμπεριληφθεί σ’ εκείνα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) για την περίοδο 2021 – 2027.

Δίκτυα πέμπτης γενιάς

Αδιαμφισβήτητα, η ανάγκη στρατηγικού σχεδίου για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς στην κινητή προκύπτει από το γεγονός πως η ανάπτυξή τους θα απαιτήσει παράλληλη αναβάθμιση των υποδομών σταθερής τηλεφωνίας.

Στα δίκτυα 5ης γενιάς επιβάλλεται η σύγκλιση με τα σταθερά δίκτυα, καθώς οι πολύ υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης που θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες, και η πολύ μεγάλη πυκνότητα των συνδεδεμένων ασύρματων συσκευών θέτουν υψηλές απαιτήσεις στην ταχύτητα ανταπόκρισης που θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από σταθερές δικτυακές υποδομές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός 5G δικτύου αποτελεί η ύπαρξη ενός σταθερού δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατό πυκνότερου, που θα φτάνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη.

Οι υποδομές δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα πρώτα στάδια υλοποίησης των δικτύων 5G. Λύση σ’ αυτό εκτιμάται πως θα δοθεί μέσω επενδυτικών προγραμμάτων των παρόχων, κάποια από τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με στοχευμένες δράσεις δημόσιας παρέμβασης (οι οποίες είναι σχεδιασμένες με τρόπο μεταξύ τους συμπληρωματικό).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here