Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας, απόρροια και της πανδημίας αλλά και των νέων τεχνολογιών και πρακτικών που αναδύονται και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφαλιστική βιομηχανία. Κρίσιμο στοιχείο, μεταξύ άλλων, είναι και το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για όλα αυτά. Στα βασικά σημεία που απασχόλησαν την ΕΑΕΕ την περυσινή χρόνια, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ένωσης:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει δημιουργήσει κύμα αλλαγών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επηρεάζοντας την κοινωνία γενικότερα. Η πανδημία ενέτεινε τη δημιουργία και χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, μετέφερε τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο δίνοντας πρόσβαση σε διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές και καθιέρωσε την τηλεργασία.

Μέσα στη δίνη των αλλαγών που συντελούνται λόγω της ψηφιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο μείγμα πολιτικών και παρεμβάσεων που θα κατοχυρώνει – από διαφορετικές πτυχές – τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών μέσα σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ, αλλά και την προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η ΕΑΕΕ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 ενημέρωνε αδιαλείπτως τις εταιρίες- μέλη της για όλες τις ζυμώσεις που έλαβαν χώρα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ΕΙΟΡΑ, καθώς επίσης και για τις θέσεις των ευρωπαίων ασφαλιστών γι’ αυτές. Παράλληλα, λόγω του όγκου των ρυθμιστικών σχεδιασμών και νομοθετημάτων για το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ΕΑΕΕ διαμόρφωσε Πίνακα, ο οποίος καταγράφει συστηματικά και δυναμικά τις εξελίξεις, επιτρέποντας στις εταιρίες – μέλη της να έχουν μια συνολική εικόνα του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού φακέλου. Ο Πίνακας αυτός επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here