Την άποψη πως η ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης εκφράζει η διοίκηση της doValue Greece, προσδοκώντας σε περαιτέρω διεύρυνση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της που σήμερα «αγγίζουν» τα 33 δισ. ευρώ.

«Οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε σημαντικές πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων σε διεθνείς επενδυτές μόλις τα προηγούμενα έτη, ενεργοποιώντας, ουσιαστικά, την λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης», αναφέρει χαρακτηριστικά, με αφορμή την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για το 2021 και προσθέτει: «Σημαντικά έργα για την ανάληψη της διαχείρισης νέων χαρτοφυλακίων βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, τα επόμενα έτη αναμένεται αύξηση της δραστηριότητας της δευτερογενούς αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην οποία στοχεύουμε σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας μέσω της συνεργασίας μας με τους στρατηγικούς μας εταίρους».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διοίκηση του servicer, ο μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος της κρίσης covid19 δεν έχει αποτυπωθεί στα οικονομικά των νοικοκυριών και αρκετών κλάδων της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και τις αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και συνεπώς, στη διεύρυνση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της εταιρείας. «Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει και το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες παρά την σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους σε μονοψήφια ποσοστά διατηρούν έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μεγαλύτερη του 5% που είναι ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», εξηγεί και συνεχίζει: «Από την άλλη πλευρά, οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις αυξάνουν την πολυπλοκότητα των προτεινόμενων αναδιαρθρώσεων με αποτέλεσμα την ανάγκη για ακόμη πιο προσεκτικό σχεδιασμό βιώσιμων και μακροχρόνιων λύσεων».

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η doValue διαχειριζόταν λογαριασμούς για παραπάνω από ένα εκατ. δανειολήπτες που περιλαμβάνουν ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες εταιρείες. Κατά την διάρκεια της χρήσης δε, πέτυχε:  

  • Αναδιαρθρώσεις δανείων, ύψους 3.1 δισ. ευρώ, σε περίπου 47.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμων λύσεων χρηματοδότησης για τους δανειολήπτες και την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους. 
  • Σε εφαρμογή των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, 30.000 πελάτες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, για δάνεια σχεδόν 2,8 δισ. ευρώ.
  • Ένταξη 15.000 δανειοληπτών στο Νέο Πτωχευτικό Νόμο 4738/2020 για δανειακές απαιτήσεις, ύψους 1,1 δισ. ευρώ.  
  • Αναφορικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, η εταιρεία υλοποίησε επιτυχώς εξατομικευμένες ρυθμίσεις δανεισμού, με αποτέλεσμα τη «θεραπεία» μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την μετατροπή τους σε ενήμερα, ύψους 705 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here