Για τρίτη χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Tράπεζα Πειραιώς λαμβάνει όλες τις δυνατές διακρίσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα, απέσπασε τα βραβεία της «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022», της «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade» και του «Deal of the Year in 2022 – Green Trade (water savings)».

Η Tράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζοντας τις περισσότερες συναλλαγές Trade Finance στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, αναγνωρίστηκε ως η πιο ενεργή Τράπεζα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το βραβείο «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022».

Επιπλέον σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε σύνολο περισσότερων από 100 Τραπεζών παγκοσμίως, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, απέσπασε το βραβείο «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade», για την υποστήριξη Trade Finance συναλλαγών που συνδέονταν με επενδύσεις σε έργα ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της EBRD, η υλοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων είχε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας την μείωση εκπομπών αερίων CO2 αντίστοιχη με την ετήσια απόσυρση 120 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, η Tράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε και με το βραβείο «Deal of the Year in Green Trade», για την διευκόλυνση συναλλαγής που αφορούσε στην υλοποίηση έργου από ελληνική εταιρεία στην Αλγερία, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 3 μονάδων αντίστροφης ώσμωσης επεξεργασίας λυμάτων σε τρεις ΧΥΤΑ, δυναμικότητας 80 m3/ημέρα η καθεμία.

Αναφερόμενος στη βράβευση, ο κ. Θεόδωρος Τζούρος, Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Tράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:

«Η βράβευση αυτή, με τις 3 ξεχωριστές τιμητικές διακρίσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί την καλύτερη δυνατή αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλει η Τράπεζα, τόσο για την ανάπτυξη της συναλλακτικής Τραπεζικής, όσο και για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει σε όλη της τη λειτουργία.

Επενδύσεις που δίνουν έμφαση στην πράσινη μετάβαση και συντελούν στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της οικονομίας, συνθέτουν τους βασικούς πυλώνες του επενδυτικού πλάνου της Τράπεζας. Συμπληρωματικά σε αυτό, η επιτυχής διαχείριση συναλλαγών μέσω του Transaction Banking βεβαιώνει την ηγετική θέση της Tράπεζας Πειραιώς και σε αυτό τον τομέα, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, τόσο με τους εξωτερικούς φορείς όσο και με τους πελάτες της».