Με την τιμητική διάκριση “Greek Business Champions” βραβεύτηκε η Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) ΑΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2023», που διοργάνωσε για όγδοη φορά η Direction Business Network, την Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023.

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, αποτελώντας τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ACH – Automated Clearing House) έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών της, μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας, όσο και πανευρωπαϊκά. Το 2022 οι τιμολογημένες συναλλαγές που διεκπεραίωσε, ανήλθαν σε 368 εκατομμύρια, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 407 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθος υπερδιπλάσιο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2023» βραβεύτηκαν 106 κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες μέσω του τζίρου τους παράγουν το 11% του Εθνικού ΑΕΠ, προσφέροντας 90.000 θέσεις εργασίας. Στην κατηγορία “Greek Business Champions”, στην οποία βραβεύτηκε η ΔΙΑΣ, ανήκουν επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν ταυτόχρονη αύξηση μεγαλύτερη του 15%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων.

Σχολιάζοντας τη βράβευση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, δήλωσε σχετικά: «Η τιμητική διάκριση σε έναν θεσμό κύρους, όπως είναι οι “Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας”, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της επιτυχούς μεταβολής της “ταυτότητας” της ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί με όρους σύγχρονης τεχνολογικής εταιρείας, ως απόρροια ενός συνεκτικού και άρτια εκτελεσμένου σχεδίου μετασχηματισμού της, που λαμβάνει χώρα τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Η συνταγή της επιτυχίας μας περιλαμβάνει τρία βασικά συστατικά: συνεργασία, εγρήγορση και εξωστρέφεια. Με την αγαστή συνεργασία που έχουμε καθιερώσει με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις τράπεζες-μέλη μας, τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και το σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας, έχουμε συμβάλει όλοι μαζί στον εκσυγχρονισμό του τοπίου πληρωμών, προς όφελος των επιχειρήσεων, του Δημόσιου τομέα, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εν τέλει των ίδιων των πολιτών-χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ως αποτέλεσμα, τα μεγέθη μας ως τώρα κινούνται με διψήφια ποσοστά αύξησης και φέτος, για 3η συνεχόμενη χρονιά.».