Πώς θα μπορούσε μια τεχνολογική επανάσταση στο ελληνικό Δημόσιο να μειώσει την ταλαιπωρία των πολιτών και να κάνει τις υπηρεσίες του κράτους πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές; Και πώς θα μπορούσαν τεχνολογικές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα με επικεφαλής τον Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, Διομήδη Σπινέλλη, αποτυπώνει την εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σήμερα, αναφέρει μια σειρά από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καταλήγει σε μια σειρά από εφαρμόσιμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Αλλά ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Πού βρίσκεται η χώρα μας σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης;

Στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και γενικότερα σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης, η χώρα μας είναι αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η έρευνα διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και απουσία διαχρονικού οράματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Επίσης, υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στα κείμενα στρατηγικής και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ενώ την ίδια στιγμή είναι μειωμένη η χρήση ψηφιακών λύσεων και πληροφοριακών συστημάτων σε διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Την κατάσταση επιβαρύνουν το προβληματικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τα προβλήματα κουλτούρας, εκπαίδευσης και επάρκειας ανιθρώπινου δυναμικού.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση;

Οι ερευνητές της διαΝΕΟσις κατέληξαν σε 23 γενικές προτάσεις-στόχους, μια λίστα με 6 βασικές προτεραιότητες, και 14 προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • θέσπιση ψηφιακού δελτίου ταυτότητας
 • θεσμοθέτηση μητρώου συναλλασσομένων με το Δημόσιο
 • υιοθέτηση συστημάτων για τη διαχείριση της προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πολιτών
 • αναδιάρθρωση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
 • απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας
 • υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, όπως η αναμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • τεχνική-τεχνολογική ενοποίηση των συστημάτων και των δεδομένων των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων
 • Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΣΗΦΥ) σε εθνικό επίπεδο
 • ηλεκτρονικό εισιτήριο για χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος
 • κεντρικό ψηφιακό οργανόγραμμα με δεδομένα από την απογραφή δημοσίων υπαλλήλων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here