Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει αδιάλειπτα την υποστήριξη της δημόσιας Υγείας,  καλύπτοντας τα έξοδα ύψους 165.000 € για την ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

Η δημιουργία συνθηκών για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της ΔΕΠΑ Εμπορίας με κοινωνικό αποτύπωμα, εφαρμόζοντας πρακτικές που προάγουν την αλληλεγγύη κα την επιχειρηματική ηθική.

Πιστή στις δεσμεύσεις της για κοινωνική συνεισφορά και δημιουργία αξίας για την ελληνική κοινωνία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα στήριξης μονάδων δημοσίων νοσοκομείων αλλά και κέντρων υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Η κάλυψη των εξόδων για την ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από τη  ΔΕΠΑ Εμπορίας, αντανακλά την προσέγγισης για έμπρακτη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, τόνισε: «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της στο κοινωνικό σύνολο. Η εταιρεία έχοντας ενσωματώσει τα κριτήρια ESG όχι μόνο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά και τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, θέτει στο επίκεντρο της κοινωνικής της συνεισφοράς την προάσπιση ενός ύψιστου αγαθού, αυτού της δημόσιας υγείας».

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Ρούφος, ανέφερε ότι «πρωτοβουλίες όπως αυτή της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και το συλλογικό πνεύμα που χαρακτηρίζει την Κοινωνία των Πολιτών, ειδικά στη σύγχρονη εποχής της οικονομικής και ηθικής κρίσης. Αξίζει σε όλους τους εργαζόμενους και νοσηλευόμενους οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης να είναι πρωτίστως ασφαλείς, καταξιώνοντας το κύρος των Δημόσιων Νοσοκομείων στη συνείδηση των πολιτών».