Τη δέσμευση της ΔΕΗ στη συνεχή προώθηση της ισότητας των φύλων επιβεβαιώνει η υιοθέτηση των επτά Αρχών της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών “Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών- Women’s Empowerment Principles” (WEPs) καθώς και η στήριξη μέσω χορηγίας των δράσεων των WEPs.

Η στήριξη της ΔΕΗ θα χρησιμοποιηθεί από το UN Global Compact και το UN Women σε δραστηριότητες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα Women’s Empowerment Principles είναι μια δράση από τα Ηνωμένα Έθνη για την ενδυνάμωση των γυναικών με σύνθημα “Ισότητα Σημαίνει Εργασία” (Equality Means Business). Πρόκειται για επτά Αρχές τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να ακολουθήσουν για την πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών.

 

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει χαράξει, και του σχεδίου δράσης ESG που υλοποιεί, έχει υπογράψει από τον Οκτώβριο του 2022 ως Signatory την πρωτοβουλία των WEPs. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γιώργο Στάσση,

Ο CEO του Ομίλου ΔΕΗ Γιώργος Στάσης
  • “Για εταιρείες όπως η ΔΕΗ, οι οποίες βρίσκονται στη μέση ενός μεγάλου ταξιδιού μετασχηματισμού προς πιο βιώσιμες και ορθές πρακτικές, πρωτοβουλίες όπως αυτή μας βοηθούν να διαφυλάξουμε τον οδικό μας χάρτη προς την επιτυχία. Η προώθηση της ισότητας των φύλων εντός της εταιρείας και πέραν αυτής, για μια εταιρεία που κατέχει τόσο κεντρικό ρόλο στην ελληνική αγορά και την κοινωνία, είναι υψίστης σημασίας. Στη ΔΕΗ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματική επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ισχυρές και υγιείς κοινωνίες, που επιβάλλουν την αλλαγή και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα ένταξης και διαφορετικότητας”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here