Σε συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης 4 πλοίων προχώρησε η Dynagas LNG Partners συμφρόντων Γιώργου Προκοπίου με την China Development Bank Financial Leasing (CDB Leasing).

Πρόκειται για τέσσερα LNG carriers για το οποία το τίμημα ανήλθε σε 477,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία του χρηματιστηρίου ΝYSE.

Πρόκειται για τα χωρητικότητας 149,700 cbm Clean Energy και Ob River (κατασκευής 2007), το Amur River (κατασκευής 2008) και το Arctic Aurora που ναυπηγήθηκε το 2013.

Τα τρία πρώτα είναι ατμοκίνητα, ενώ το τέταρτο διαθέτει σύστημα πρόωσης με τριπλό ντιζελο-ηλεκτρικό σύστημα (TFDE).

Η Dynagas LNG Partners συμφώνησε να μισθώσει ξανά τα τέσσερα πλοία για περίοδο μεταξύ πέντε και δέκα ετών. Το συνολικό ποσό των τόκων της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι περίπου 130 εκατ. δολάρια.

Μετά τη λήξη των σχετικών συμβολαίων, η Dynagas LNG Partners μπορεί να αγοράσει πίσω τα πλοία από τη CDB Leasing έναντι συνολικού ποσού 95 εκατ. δολαρίων.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024.