Συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρ. Πειραιώς με κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας .

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 27.08.2020, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα (εφεξής η «Επωφελούμενη») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά τον νόμο απαιτούμενης έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας,, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης θα επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • ιδρύεται η επωφελούμενη εταιρεία και η διασπώμενη καθίσταται μέτοχός της, λαμβάνοντας το σύνολο τν μετοχών εκδόσεως της επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ έκαστη
  • η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της εισφερόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικού και υποχρεώσεις), όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης και
  • η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here