Έπειτα από μια χρονιά κατά την οποία, παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία, η Εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους στόχους της, σημειώνοντας μάλιστα επιδόσεις ρεκόρ, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας βλέπουν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν το 2020 θα έχουν κατασκευαστεί 162 χλμ. νέου δικτύου, θα έχουν εγκατασταθεί 21.400 νέοι μετρητές, 21.000 νέες συμβάσεις θα έχουν υπογραφεί, ενώ θα έχουν πραγματοποιηθεί 20.800 ενεργοποιήσεις νέων εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Ο αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρείας πρόκειται να συνεχιστεί και εντός του 2021, με την υλοποίηση του εγκεκριμένου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΔΑ Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 129,2 εκ. Ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 563 χιλιόμετρα την επόμενη πενταετία και τον διπλασιασμό σχεδόν των συνδέσεων, με πρόβλεψη 255 χιλιάδων ενεργοποιημένων μετρητών το 2025, σε σχέση με τους περίπου 154 χιλιάδες ενεργούς μετρητές στο τέλους του 2020. Ακόμη, οι νέες συμβάσεις αναμένεται να φτάσουν τις 97 χιλιάδες, με παράλληλη κατασκευή 40 χιλιάδων νέων παροχετευτικών αγωγών οδηγώντας τις προβλέψεις για τη διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου να ξεπερνούν τις 5,37 TWh το έτος 2025.

Η ανάπτυξη αυτή θα αυξήσει στο 68% (από 58% που είναι σήμερα) το ποσοστό κάλυψης του οδικού δικτύου με κτίρια στις περιοχές ευθύνης της ΕΔΑ Αττικής και θα επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη δεκάδων δήμων, συμβάλλοντας έτσι, στην πύκνωση των συνδέσεων και προσφέροντας άμεση πρόσβαση στο φυσικό αέριο στους καταναλωτές της Αττικής.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΔΑ Αττικής, επενδύει συνεχώς στον εκσυγχρονισμό των εταιρικών διαδικασιών, καθώς και στον διαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της. Ενισχύεται έτσι, με καινοτόμες και «έξυπνες» λύσεις η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ανθρώπων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση  των εμπορικών και τεχνικών εργασιών αυτής.

Εξίσου σημαντική όμως για την Εταιρεία είναι η αειφορία, καθώς η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΔΑ Αττικής πιστοποιεί τις διαδικασίες της και στρέφεται προς την υιοθέτηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά και κριτηρίων πιστής διακυβέρνησης (ESG) σε ότι αφορά τη δραστηριότητά της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here