Οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετο κόστος στις χειραποσκευές, εφόσον έχουν λογικό βάρος και διαστάσεις και τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Με αυτό το σκεπτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τώρα τον καθορισμό κοινών κανόνων για όλες τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να θεσπιστεί ένα όριο στην τιμή και τις διαστάσεις των χειραποσκευών, προκειμένου να απλοποιηθεί η αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών εταιρειών για τους υποψήφιους επιβάτες.

Επιπλέον, οι οργανώσεις καταναλωτών επικεντρώνονται στις διαφορετικές τιμές που προσφέρουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπου πολλοί ταξιδιώτες αναγκάζονται να πληρώσουν ένα πιο ακριβό εισιτήριο για να μπορούν να μεταφέρουν τις χειραποσκευές τους.