Νόμιμους τίτλους κυριότητας θα μπορέσουν να αποκτήσουν περίπου 90.000 ιδιοκτήτες δημόσιων ακινήτων που τα έχουν καταπατήσει, με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τέλη Σεπτεμβρίου στην Βουλή.

Τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου έχουν ήδη καταγραφεί και ομαδοποιηθεί ανά περιφέρεια και έχει διαπιστωθεί ότι ανέρχονται σε 25.482 σε όλη την Ελλάδα.

  • Με το νομοσχέδιο, θα επιτρέπεται η εξαγορά των συγκεκριμένων ακινήτων με  βασικότερη προϋπόθεση οι καταπατητές να τα έχουν στην «κατοχή» τους τουλάχιστον από το 1980 και τα ακίνητα αυτά να αποτελούν πρώτη κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

Η προοπτική είναι να εισπράξει το Δημόσιο έως και 1 δισ. ευρώ ως τίμημα.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα συγκροτηθεί Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα κατεχόμενα δημόσια ακίνητα θα ομαδοποιηθούν ανά περιφέρεια, ώστε να μην υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες.

Στη συνέχεια θα εξετάζεται η νομιμότητα των εγγράφων.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί δικαστική προσφυγή, θα συνεκτιμηθούν όλα τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here