Καθώς η τεχνολογία αλλάζει τη φύση της εργασίας, είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης επεσήμανε ο κύριος Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς στην τοποθέτησή του στη θεματική «Transitioning Skills, Workforce & Society In Time Of Accelerated Technology Change», του Delphi Economic Forum.

Ο κύριος Μαργαρίτης ανέφερε «Η Τράπεζα Πειραιώς επιταχύνει την αλλαγή και την καινοτομία στον τραπεζικό τομέα δίνοντας προτεραιότητα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των εργαζομένων της για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιτυχία. Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο διακυβέρνησης, και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων με σκοπό να παρέχουμε συνεχώς περισσότερες από 60 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο σε θέματα τεχνολογίας σε ετήσια βάση».

Υλοποιούμε εκατοντάδες πρωτοβουλίες τεχνολογίας κάθε χρόνο για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελατών και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, σημείωσε ο κύριος Μαργαρίτης. Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης Project Future, σε συνεργασία με την ReGeneration, το οποίο προσφέρει κατάρτιση σε νέους απόφοιτους σε εξειδικευμένους κλάδους και έχει βοηθήσει ήδη 2.800 νέους επαγγελματίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, υλοποιούμε το πρόγραμμα EQUALL το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την Ισότητα των Φύλων στην αγορά και την κοινωνία».

«Λόγω των συντομότερων κύκλων καινοτομίας δημιουργούνται κενά στις δεξιότητες εντός ενός κύκλου περίπου 4 ετών. Αυτό απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη συνεχή μάθηση και τονίζει περαιτέρω την αξία των soft skills όπως η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία, η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και η ικανότητα αυτοδιαχείρισης. Αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιτυχία των ταλέντων στον οργανισμό μας, σχεδιάσαμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, το Become and Grow, για να αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες των εργαζομένων μας», τόνισε ο κύριος Μαργαρίτης.