Παραπάνω από τα μισά πρόστιμα που επέβαλε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή το 2018, ήτοι 404.600 ευρώ συνολικά, αφορούσαν εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, παραβιάσεις όπως η συχνότητα όχλησης των οφειλετών, η μη ταυτοποίησή τους, η όχληση τους στην εργασία ακόμα και σε περιπτώσεις δανειοληπτών που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους είχαν ως αποτέλεσμα να επιβληθούν συνολικά πρόστιμα ύψους 277.500 ευρώ. Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επειδή δεν χορήγησε σε οφειλέτη, εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, την αναλυτική κατάσταση οφειλών του, προκειμένου να την καταθέσει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, είτε κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, είτε κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών αφορούσαν επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και ηλεκτρονικά καταστήματα (85.000 ευρώ), ινστιτούτο αισθητικής (39.600 ευρώ), επειδή δεν κατήρτισε έντυπες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους καταναλωτές και δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά.

Επιπλέον η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε 9 διοικητικές κυρώσεις σύστασης για συμμόρφωση επιχειρήσεων με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η γραμμή καταναλωτή 1520 υποδέχεται τις καταγγελίες των καταναλωτών και παρέχει συμβουλές για τις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here