Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. επέλεξε τα προηγμένα συστήματα της Entersoft, με στόχο την κατάργηση της έγχαρτης διαχείρισης των βιβλίων της, τον ηλεκτρονικό έλεγχο πλήθους εγγράφων και αιτημάτων προς και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζες, Φορείς και Επενδυτές, καθώς και την ταχύτατη-ευέλικτη πρόσβαση σε κάθε αρχειοθετημένο έγγραφο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέσω της αξιοποίησης του Entersoft CRM υλοποιεί την απαιτούμενη ψηφιακή της αναβάθμιση και θέτει τα θεμέλια υιοθέτησης περαιτέρω λύσεων για την υποστήριξη και οργάνωση του συνόλου των εταιρικών ροών εργασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here