Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Περισσότερες υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ασφαλιστικών εταιρειών από ότι αναβαθμίσεις έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2019, για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια, σύμφωνα με την ΑΜ Best.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των υποβαθμίσεων εξαιτίας των συνεχιζόμενων παρενεργειών στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων στις ΗΠΑ, συνεπεία των μεγάλων φυσικών καταστροφών της περιόδου 2017-2018.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που επηρεάστηκαν είδαν επιδείνωση της κεφαλαιακής τους θέσης και μεταβλητότητα στα λειτουργικά τους κέρδη. Είδαν επίσης να επαναξιολογείται (από την αγορά) η αποτελεσματικότητα των μοντέλων τους για τη διαχείριση κινδύνου.

Στο εταιρικό κομμάτι του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 κατεγράφησαν 13 υποβαθμίσεις (πιστοληπτικής αξιολόγησης ασφαλιστικών) και 11 αναβαθμίσεις. Στο σκέλος των ασφαλίσεων για ιδιώτες, υπήρξαν 10 αναβαθμίσεις και 9 υποβαθμίσεις.

Κινητήρια δύναμη των αναβαθμίσεων ήταν η αυστηροποίηση των standards για την ανάληψη κινδύνων (underwriting) που οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα –σε βάθος χρόνου- και βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση.

Η AM Best διατηρεί σταθερές τις προοπτικές του κλάδου γενικών ασφαλίσεων των ΗΠΑ και το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο αντασφαλειών. Ο αριθμός των βαθμολογιών που τέθηκαν υπό αναθεώρηση κατά το α’ εξάμηνο μειώθηκε σε 9 από 21 έναν χρόνο πριν, αν και η εταιρεία επεσήμανε ότι ο αριθμός για το 2018 ήταν αυξημένος εξαιτίας της εφαρμογής νέας μεθοδολογίας για τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Ως βασικές προκλήσεις για τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων αναφέρονται –μεταξύ άλλων- η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και η αύξηση της συχνότητας των αιτήσεων αποζημίωσης, καθώς και της σοβαρότητας των εν λόγω αιτημάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here