Η Alpha Services and Holdings SA, 100% μητρική της Alpha Bank SA («Alpha Bank» ή «Τράπεζα») ανακοίνωσε στις 2 Ιουλίου 2021 την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος («Ιδιωτική Τοποθέτηση») και μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά»). Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως Joint Bookrunner της Alpha Bank σε σχέση με τη συναλλαγή.

Μετά από μια τριήμερη διαδικασία δημιουργίας βιβλίου προσφορών με έντονη ζήτηση, η τιμή προσφοράς ορίστηκε στο €1,00 ανά Νέα Μετοχή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να επωφεληθεί από τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

  • Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να αποδοθούν στους επενδυτές περί τις 12 Ιουλίου 2021 και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει περί τις 13 Ιουλίου 2021.

 

Ο κ. Θάνος Αδαμαντόπουλος, Managing Director Capital Markets & Head of Client Coverage της AXIA δήλωσε:

Θάνος Αδαμαντόπουλος, Managing Director Capital Markets & Head of Client Coverage της AXIA
  • «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Alpha Bank που θα υποστηρίξει τα αναπτυξιακά της σχέδια, με τη συντριπτική συμμετοχή υφιστάμενων και νέων επενδυτών με ελάχιστη έκπτωση τιμής σε επίπεδα αγοράς, είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Τράπεζα και η χώρα κατευθύνονται προς μια νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης.
  • Είναι τιμή μας που συνεισφέραμε ως Joint Bookrunner στην προσπάθεια της διοίκησης να δείξει πώς θα χρησιμοποιηθούν τα  νέα κεφάλαια για την τροφοδότηση της ανάπτυξης της Τράπεζας και την υποστήριξη της πορείας της χώρας προς την Ελλάδα 2.0».

Ποια είναι η AXIA Ventures Group Ltd

Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), μέλος της AXIA Financial Group (“AFG”), είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου.

Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου.

Η ΑΧΙΑ διατηρεί επίσης παρουσία στις ΗΠΑ μέσω της AXIA Capital Markets LLC (“AMC”), ενός εγγεγραμμένου broker-dealer και μέλος του FINRA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στη διεύθυνση www.axiavg.com.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here