Στη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της “J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Έργα ΑΕ” προχωρά η “ΑΒΑΞ AE”, μετά από σχετική απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η.12.2018.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016.

Όπως αναφέρει η ΑΒΑΞ, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στις 28.06.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτοκόλλου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here