Η Attica Bank πιστή στη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας δημιούργησε το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «Attica Liquidity Rebound».

Επιδεικνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για άντληση ρευστότητας με ανταγωνιστικούς όρους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) και δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί πλήρως, η Attica Bank διαθέτει το «Attica Liquidity Rebound» για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Το Attica Liquidity Rebound προσφέρεται με ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου και με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 6 έτη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως €1.000.000 και δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ ή τμηματικών εκταμιεύσεων του δανείου ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η Attica Bank εστιάζει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜμΕ, αξιοποιεί τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και λειτουργεί ακόμη πιο δυναμικά και υποστηρικτικά με νέες λύσεις και προϊόντα, με ταχύτητα και ευελιξία. Η Τράπεζα, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, στηρίζει την ελληνική οικονομία, ανοίγοντας νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης.