Σημαντική συρρίκνωση ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους και συγκεκριμένα στα €13,19 εκατ. στη χρήση 2021 έναντι ζημιών €49,42 εκατ. το 2020 κατέγραψε η Attica Group το 2021.

Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου MIG κατέγραψε ειδικότερα αύξηση 20% των ενοποιημένων Πωλήσεων, στα €347,91 εκατ. (Ευρώ 290,40 εκατ. στη χρήση 2020), αύξηση 4% των ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), στα €41,96 εκατ. (€40,39 εκατ. στη χρήση 2020) και σημαντική μείωση των ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους (ζημίες €13,19 εκατ. στη χρήση 2021 έναντι ζημιών €49,42 εκατ. το 2020).

Πονοκέφαλος η πανδημία

Ο κύκλος εργασιών της Attica Group επηρεάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρήση από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, καθώς και από την επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία.

Το μεταφορικό έργο του 2021 υπολείπεται σε σχέση με την προ COVID – 19 περίοδο, και ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση 2019, όμως, παρά τους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών, ιδίως κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2020 και σηματοδοτεί τη σταδιακή επαναφορά προς την ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου.

Οι ανωτέρω επιδόσεις επιτεύχθηκαν παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε ποσοστό άνω του 32% σε σχέση με τη χρήση 2020, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου κατά 31,76 εκατ. ευρώ.

Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με τη χρήση 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε €97,36 εκατ. έναντι €80,53 εκατ. την 31.12.2020. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε €673,84 εκατ. έναντι Ευρώ 678,66 εκατ. στις 31.12.2020, και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 481,59 εκατ. έναντι Ευρώ 430,54 εκατ. την 31.12.2020. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2021 σε Ευρώ 361,7 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,68 ανά μετοχή της Εταιρίας. Την 31.12.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 1.552 εργαζόμενους.

Το μεταφορικό έργο

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2020, αυξήθηκε κατά 34% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2020 αυξήθηκε κατά 12%. Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Επέκταση δραστηριοτήτων

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για επέκταση στον ξενοδοχειακό τομέα και την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό, το 2021, η Attica Group εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου.

Αύξηση στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2022

Κατά το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022, το μεταφορικό έργο του Ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων.

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 155% στους επιβάτες, 93% στα Ι.Χ. οχήματα και 16% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού έργου του Ομίλου το 2021 σε σχέση με τη χρήση 2020, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι επέρχεται η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου στα προ- COVID – 19 επίπεδα.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας, καθώς και η από 12.3.2022 άρση των περιορισμών στα πρωτόκολλα μεταφοράς επιβατών στα πλοία, είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου.

Παρόλα αυτά, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συνεπεία της οποίας αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα οι ήδη αυξημένες τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ναυτιλιακό κλάδο.

Ειδικότερα, η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων το 2021 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση με την χρήση 2020, ενώ η μέση τιμή των καυσίμων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω κατά 28% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Η τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών διατηρήθηκε και εντός του μηνός Μαρτίου 2022. Η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής στις νέες συνθήκες, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων, καθώς και πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου από την διακύμανση της τιμής του καυσίμου για μέρος της καταναλωμένης ποσότητας καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν επιπτώσεις.

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την εξέλιξη της πανδημίας και την ουκρανική κρίση και προβαίνει σε ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων, έχοντας ως βασικό μέλημα την προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών του και των τοπικών κοινωνιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here