Τιτλοποίηση και μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της, συνολικού ύψους 712 εκατ. ευρώ περίπου, υλοποίησε την Παρασκευή η Attica Bank, σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003:

i) Μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων / πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου €340,8 εκατ. στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία “Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company” που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας €159.000.000 (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας €1.806.000 (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας €180.000.000, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

ii) Μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων λιανικής τραπεζικής, συνολικού ποσού περίπου €371,2 εκατ. στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία “Astir NPL Finance 2020-2 Designated Activity Company” που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας €190.000.000 (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας €104.921.000 (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας €76.372.000, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

iii) Τη διαχείριση των ανωτέρω χαρτοφυλακίων ανέλαβε -με σχετικές συμβάσεις με τα SPV- η εταιρεία με την επωνυμία QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΑΔΠ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here