Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της  Δράσης “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II” υπέγραψε η Attica Bank. Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική της ανακοίνωση, τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα διαθέσουν μέσω της Δράσης περί τα 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς η συμμετοχή του ΤΕΠΙΧ II ανέρχεται στο 40% της κάθε χρηματοδότησης και είναι ΑΤΟΚΗ.

Τα προσφερόμενα προϊόντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Δράσης είναι:

1. Δάνεια επενδυτικού σκοπού – “Attica Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ”

από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ

με διάρκεια από 5 έως 10 έτη

με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

2. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) – “Attica Επιχειρηματική Ανάπτυξη – ΤΕΠΙΧ ΙΙ”

από 10.000 έως 500.000 ευρώ

με διάρκεια από 24 έως 60 μήνες

με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

Τα  δάνεια της Δράσης παρέχονται με τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:

1. Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της ΑΤΟΚΗΣ συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% σε κάθε χρηματοδότηση.

2. Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη σε κάθε χρηματοδότηση, καθώς με την εισφορά επιβαρύνονται μόνο τα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλ. 60% του ποσού του δανείου.

3. Ευελιξία αποπληρωμής, με δυνατότητα για ισόποσες ή ανισόποσες χρεολυτικές δόσεις.

Τα δάνεια αυτά διατίθενται δε από την Τράπεζα, με καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis) και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα προκειμένου να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.atticabank.gr/el/companies/loans/tepix-ii αλλά και να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here