Οι ελληνικές εταιρείες πούλησαν μερίδια αμοιβαίων στο εξωτερικό και αγόρασαν μερίδια αμοιβαίων στην Ελλάδα…

Διαφορετική αγορά αντιμετωπίζουν από την αρχή του χρόνου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και αυτό έχει επηρεάσει, έστω και ελαφρά, την εικόνα των περιουσιακών στοιχείων τους, αλλά και την επενδυτική στρατηγική τους. 

Οι ελληνικές ασφαλιστικές αγόρασαν μερίδια ελληνικών αμοιβαίων και ξένα ομόλογα, ενώ έκαναν μικρές πωλήσεις κυρίως σε αμοιβαία (ή και σε μετοχές) στο εξωτερικό. Αυτό προκύπτει και από την αρκετά μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεών τους στο εξωτερικό σε σχέση με το εσωτερικό στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

 Η αύξηση των καταθέσεων στο εξωτερικό συμβαίνει ταυτόχρονα με τη μεγάλη αύξηση στην αξία των ευρωπαϊκών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί σε εκτιμήσεις ότι οι ασφαλιστικές πουλούν μετοχές και μερίδια αμοιβαίων στο εξωτερικό και ενισχύουν τις θέσεις τους σε ομόλογα του εξωτερικού. 

Πρόκειται για μια συντηρητική πολιτική, μια στροφή προς την ασφάλεια και την αποφυγή του ρίσκου και, καθώς τα ομόλογα στο εξωτερικό υποχωρούσαν λιγότερο μεν από τα ελληνικά, αλλά έχαναν αξία στο πρώτο τρίμηνο, εξηγεί το γιατί οι ελληνικές ασφαλιστικές αγόρασαν ομόλογα στο εξωτερικό. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here