Σε σημαντικό βαθμό απασχολεί τους Ευρωπαίους πολίτες το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων καθώς με το 55% εξ αυτών επιδεικνύουν σημαντικό επίπεδο ευαισθησίας ενώ τα 2/3 άλλαξαν οδηγήθηκαν στην αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς όταν άκουσαν ή διάβασαν για κάποιο σχετικό διατροφικό κίνδυνο.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση του που στηρίζεται στην αναφορά του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε από την EFSA στις 7 Ιουνίου.

Σχετικά με το ενδιαφέρον για την ασφάλεια των τροφίμων

 • το 39% των πολιτών που απάντησαν σε πανελλαδικό επίπεδο ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται προσωπικά για την ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτό το ποσοστό βρίσκεται κάπου στο μέσο του εύρους απαντήσεων σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ανταποκρινόμενος στην ευθύνη του για την προστασία της υγείας των καταναλωτών από κινδύνους στα τρόφιμα και για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών από δόλιες πρακτικές όπως η νοθεία, παρακολουθεί – λόγω αρμοδιότητας ως Εστιακό Σημείο της EFSA και ως μέλος του Επιστημονικού Δικτύου της Επικοινωνίας της Επικινδυνότητας της EFSA – τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκών μελετών σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια τροφίμων.

Τα τρία πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν ανεξαιρέτως όλους τους Ευρωπαίους

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό και συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας των τροφίμων που ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες της Ε.Ε. ανεξαιρέτως. Υπάρχουν, όμως, τρία θέματα που εμφανίζονται πιο συχνά στις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε πάνω από είκοσι κράτη – μέλη :

 • η μη ορθή χρήση αντιβιοτικών, ορμονών και στεροειδών σε εκτρεφόμενα ζώα (44% των απαντήσεων),
 • τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (39% των απαντήσεων) και
 • τα πρόσθετα τροφίμων (36% των απαντήσεων).

Στην Ελλάδα μετρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52% των απαντήσεων) και των γενετικά τροποποιημένων συστατικών σε τρόφιμα (42% των απαντήσεων).

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρέθηκε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας μαζί με άλλους όταν αγοράζουν τρόφιμα οι καταναλωτές στην Ε.Ε., όπως :

 • η προέλευση του τροφίμου
 • το κόστος
 • η γεύση
 • η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρωτεΐνες, ζάχαρη και λιπαρά
 • θέματα ηθικής και πεποιθήσεων που αφορούν την ευζωία των ζώων, τη θρησκεία και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ως προς το μέσο πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, βρέθηκε ότι 69% των πολιτών λένε ότι η τηλεόραση είναι το κυριότερο μέσο πληροφόρησης ακολουθούμενη από το διαδίκτυο (εξαιρουμένων των κοινωνικών δικτύων) στο 46%, τις εφημερίδες και τα περιοδικά (38%) και την οικογένεια, τους φίλους και γείτονες (37%). Οι νεότεροι στην ηλικία (15 – 24 ετών) ανέφεραν περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο πληροφόρησης (45%) σε αντίθεση με τους άνω των 55 ετών που απάντησαν κατά 10% ότι τα χρησιμοποιούν.

Που διαφοροποιούνται οι Έλληνες;

Η Ελλάδα ήταν μία από τρείς εκ των 28 κρατών – μελών όπου η πλειοψηφία των πολιτών (60%) απάντησε ότι

 • η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες είναι μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους, ενώ
 • μόλις το 16% των πολιτών που απάντησαν στην Ελλάδα θεωρούσε το ραδιόφωνο ως τέτοια πηγή πληροφόρησης.

Στην Ελλάδα το 93% εμπιστεύεται τους επιστήμονες για την πληροφόρηση σε διατροφικούς κινδύνους και το 32% των απαντήσεων θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here