Ο Όμιλος της AVE ΑΕ, σε εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού βασική παράμετρο του οποίου αποτελεί η στόχευση στις βασικές του δραστηριότητες, μεταβίβασε τον κλάδο εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, πωλώντας την κατά 75,56% συμμετοχή του στην εταιρία Ster Cinemas, έναντι ποσού 1εκ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο πλάνο αποεπένδυσης του Ομίλου από δραστηριότητες οι οποίες είτε δεν σχετίζονται με το στρατηγικό του προσανατολισμό, είτε είναι ζημιογόνες, και επικέντρωσης των κεφαλαιακών και λοιπών πόρων του στην περαιτέρω ανάπτυξη του βασικού του, πλέον, εμπορικού πυλώνα αυτού της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή του τομέα της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2019 ανήλθε σε 12% περίπου, ενώ αντίστοιχα η συνεισφορά του στην Καθαρή Θέση του Ομίλου ήταν αρνητική κατά – 6εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι η παραπάνω αποεπένδυση θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στην Καθαρή Θέση του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here