Μεταφορές κεφαλαίων από Κωνσταντινούπολη σε Αθήνα, σύμφωνα με ξένους διαχειριστές, καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα.
Η αναστολή λειτουργίας του χρηματιστηρίου στην Τουρκία– για το σύνολο των προϊόντων (μετοχών, ομολόγων, futures και options)- φέρεται να οδηγεί ορισμένους διαχειριστές στο “κλείσιμο-μεταφορά” θέσεων τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τάση, που δικαιολογείται και από την νέα ισχυρή διόρθωση της τουρκικής λίρας (έναντι ευρώ/δολαρίου) αλλά και για το αβέβαιο του πραγματικού βάρους, που αναπόφευκτα θα επωμιστεί η οικονομία της γείτονος.
Να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά από το 1999 που αναστέλλεται η λειτουργία του τουρκικού χρηματιστηρίου.