Θεσμικές αλλαγές κυοφορούνται στο πεδίο της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με συνεδριακά-εκθεσιακά κέντρα.

Για τον σκοπό αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να αποτυπώσει το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση των τελικών αδειών (είδος άδειας, αδειοδοτούσα αρχή, διαδικασία, δικαιολογητικά και λοιπές προϋποθέσεις, παράβολα που τυχόν προβλέπονται κ.λπ.) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα επιμέρους δικαιολογητικά/λοιπές προϋποθέσεις (διοικητικές πράξεις, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις, σύμφωνες γνώμες κ.λπ.) για την έκδοση των τελικών αδειών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την αδειοδότηση θέμα.

Στόχος η απλούστευση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων για συνεδριακά-εκθεσιακά κέντρα, υπηρεσίες στάθμευσης σκαφών, καντίνες και υπηρεσίες διαδικτύου.

Η ομάδα εργασίας, μετά την καταγραφή, αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης, θα εντοπίσει τα προβλήματα και τα πεδία που χρήζουν βελτίωσης και θα υποβάλει προτάσεις για θεσμικές αλλαγές προς απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές του ν. 4442/2016, βάσει αξιολόγησης κινδύνου των ως άνω δραστηριοτήτων

Επίσης, αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες διαπιστώνεται ρυθμιστικό κενό, η ομάδα εργασίας θα προτείνει βασικούς κανόνες αδειοδότησης, σύμφωνα με τις αρχές του ν. 4442/2016, βάσει αξιολόγησης κινδύνου των δραστηριοτήτων, καθώς και ορισμένα βασικά δικαιολογητικά, χωρίς να εισηγείται για θέματα τεχνικών προδιαγραφών, όρων και λοιπών προϋποθέσεων, επί των οποίων σε κάθε περίπτωση επιλαμβάνεται το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο.

Η ομάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τα τέλη Νοεμβρίου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here