Η Entersoft υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «SW RetailSoft Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο SW RetailSoft ΑΕ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της Entersoft για επέκταση της παρουσίας της στο χώρο του λογισμικού εντατικής λιανικής και ιδιαίτερα στην αγορά των σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και πολυκαταστημάτων. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων και στην υποστήριξη 24/7 απαιτητικών οργανισμών λιανικής, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που αριθμεί περισσότερους από 40 συνεργάτες. Ο συνολικός τζίρος για το σύνολο του 2022 ανήλθε σε περίπου 1,45 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η καταβολή earnout bonus ανάλογα με την επίτευξη στόχων εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 2023. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Entersoft.