Η ΑΝΕΚ, σε συνέχεια της από 26/08/2020 σχετικής ενημέρωσης προς την Εταιρεία, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,50 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές και την εισαγωγή των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25/08/2020, η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει πλέον 63.236.307 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,1298 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας και στα οποία περιλαμβάνονται 1.929.210 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αντί ποσοστού 24,0939 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας που κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here