Ο Γενικός Διευθυντής της Trident Trust παρουσιάζει το νέο μεταβαλλόμενο τοπίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τον ψηφιακό μεγασχηματισμό και τα προϊόντα του μέλλοντος.

Στα 26 χρόνια από την ίδρυση του Trident Trust στην Κύπρο, οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν δει τα παραδοσιακά μοντέλα εργασίας και επιχειρήσεων να διαταράσσονται από την ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία.

Μια νέα γενιά ευέλικτων νεοσύστατων επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία είναι πλέον ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων

  • Ποιες είναι οι τάσεις / προκλήσεις που αναμένετε να κυριαρχήσουν στον κλάδο
    την επόμενη δεκαετία;

Πράγματι, η Trident Trust και ο κλάδος των επαγγελματικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν δει πολλές αλλαγές. Η προσπάθεια πρόβλεψης του μέλλοντος για τη συγκεκριμένη βιομηχανία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη.

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο τρόπος που εργαζόμαστε και αγκαλιάζουμε την τεχνολογία είναι πολύ πιο άμεσος απ’ ότι θα μπορούσε κανείς να προβλέψει.

Το μοντέλο για την Κύπρο ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο έχει επίσης αλλάξει. Οι πελάτες είναι πολύ πιο απαιτητικοί σε επίπεδα τεχνολογίας.

Διατίθενται πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων στο νησί.

Μία από τις κύριες προκλήσεις αυτής της αλλαγής είναι, φυσικά, η αυξανόμενη ζήτηση για προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών.

Πέρασαν οι μέρες όπου ο ρόλος του επαγγελματία παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ήταν απλώς διοικητικός. Στο σημερινό περιβάλλον, ο ρόλος του παρόχου υπηρεσιών είναι πολύ πιο κρίσιμος και συνοδεύεται από υψηλότερες προσδοκίες.

Η Κύπρος είναι ήδη γνωστή για το υψηλό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών της και ταλαντούχα εργατικό δυναμικό, αλλά, με αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, τίθεται το ερώτημα εάν η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί το επαγγελματικό εργατικό δυναμικό της και, ταυτόχρονα, να συνεχίσει να προσελκύει νέα ταλέντα από το εξωτερικό..

  • Πώς αξιολογείτε τη θέση της Κύπρου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πώς το νησί συγκρίνεται με την υπόλοιπη ΕΕ; Ποια άλλη χώρα θα προτείνατε ως ένα πρότυπο για την Κύπρο από αυτή την άποψη;

Με τα χρόνια, η Κύπρος έχει προχωρήσει όσον αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και το εύρος και το βάθος τους. Η Κύπρος τα κατάφερε, κυρίως λόγω της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Αν κοιτάξουμε πίσω στο πώς ήταν η βιομηχανία πριν από 10 χρόνια, είναι σχεδόν αγνώριστη σήμερα. Ναι, όλοι θυμόμαστε έντονα τα γεγονότα του 2013 και τις συνέπειες τους.

Ωστόσο, η Κύπρος βγήκε από την κρίση πιο δυνατή, αλλά είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις επακόλουθες προκλήσεις. Όλοι έπρεπε να μάθουμε πώς να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις αλλαγές.

Η Κύπρος είναι μοναδική όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σίγουρα, για μεγάλους λογαριασμούς, η Κύπρος δεν μπορεί πραγματικά να ανταγωνιστεί τη Γερμανία, την Ιρλανδία ή το Λουξεμβούργο, αλλά για μικρά έως μεσαία χαρτοφυλάκια, η Κύπρος πραγματικά δεν έχει όμοιό της.

Η γεωγραφική της θέση και η αυξημένη κινητικότητα του προσωπικού που επέφεραν οι τεχνολογικές εξελίξεις ενίσχυσαν περαιτέρω την ελκυστικότητα της χώρας.

Event center at the world-class Marina in Ayia Napa, Cyprus

Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και με αυξανόμενη την ανάγκη διαφάνειας και ουσίας, πολύ περισσότερες εταιρείες, τυπικά δομημένες υπεράκτιες, επιδιώκουν τώρα να μεταφερθούν και να έχουν ευρωπαϊκή βάση.

Η Κύπρος είναι ιδανική για τέτοιες περιπτώσεις και πολλές εταιρείες έχουν αναζητήσει αυτήν την Ευρωπαϊκή οδό.

Η Μάλτα μπορεί να έχει πολλές ομοιότητες με την Κύπρο, αλλά, όταν εξετάζονται τα οφέλη της Κύπρου στο σύνολό τους, η Κύπρος θα βγαίνει πάντα στην κορυφή.

Δεν θα έλεγα ότι η Κύπρος έχει πρότυπο. Αυτό που κάνει πάντα καλά η Κύπρος είναι να εξετάζει τι έχουν να προσφέρουν άλλες δικαιοδοσίες και στη συνέχεια να επινοεί τη δική της προσφορά εξίσου – ή ακόμα περισσότερο – ανταγωνιστική.

  • Πώς έχει μεταμορφώσει η τεχνολογία τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις δραστηριότητές του; Πώς ανταποκρίθηκε η δική σας εταιρεία, η Trident στις δραματικές εξελίξεις της τεχνολογίας;

Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου λειτουργούν  πλέον χωρίς χαρτί, με συμβάσεις που υπογράφονται ηλεκτρονικά και συναλλαγές που εκτελούνται online ή μέσω έξυπνων συσκευών.

Η Trident είχε έχει ήδη υιοθετήσει την ηλεκτρονική υπογραφή πριν από την πανδημία και αυτό προφανώς αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο λόγω των lockdown και της εξ αποστάσεως εργασίας. Ο Δημόσιος τομέας, δυστυχώς, έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά την υιοθέτηση  ή ακόμη και την αποδοχή εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Επίσης άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε.

Οι τηλεδιασκέψεις είναι πλέον ο κανόνας, αντικαθιστώντας την τυπική τηλεφωνική κλήση και μερικές φορές την ανάγκη για φυσική συνάντηση. Ενώ οι φυσικές συναντήσεις θα είναι πάντα απαραίτητες, η χρήση τηλεδιασκέψεων βοήθησε στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και έκανε την επικοινωνία πιο προσωπική με κλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο επαληθεύουμε τα δεδομένα ενός πελάτη έχει αλλάξει. Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, παρέχουν πλέον στους πελάτες έναν ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο κοινής χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων.

Υπήρξαν επίσης εξελίξεις στον Δημόσιο τομέα από αυτή την άποψη, με όλο και περισσότερες διαδικασίες να κινούνται στο διαδίκτυο, εξαλείφοντας έτσι μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας που ιστορικά συνδέεται με αυτές

 

  • Πώς έχει επηρεαστεί ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τον πόλεμο στην Ουκρανία; Υπάρχουν νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτήν την ατυχή κατάσταση;

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Κύπρος ήταν – και κάποιοι λένε ότι θα παραμείνει – μια δημοφιλής δικαιοδοσία τόσο για τις ρωσικές όσο και για τις ουκρανικές επιχειρήσεις.

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαφοροποιούν σταδιακά τα χαρτοφυλάκιά τους από το 2013 και ενδέχεται να μην επηρεάζονται τόσο πολύ.

Αλλά εκείνοι που έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι θα αισθανθούν προφανώς τις αλλαγές σε μεγαλύτερο βαθμό.

Όσον αφορά τις ουκρανικές επιχειρήσεις, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή τη στιγμή είναι «σε αναμονή», καθώς θα έρθει μια στιγμή που μεγάλο μέρος της Ουκρανίας θα πρέπει να ανοικοδομηθεί και οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά.

Η κατάσταση επί του παρόντος δεν είναι εύκολη λόγω της πολυπλοκότητας των κυρώσεων και της αβεβαιότητας ως προς το τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Για την Κύπρο, όλα αυτά λειτούργησαν κάτι σαν κλήση αφύπνισης, δεδομένου ότι πολλοί γνώριζαν τους κινδύνους όντας υπερβολικά εξαρτημένοι από συγκεκριμένες δικαιοδοσίες και, δυστυχώς, ο πόλεμος απλώς ανέδειξε αυτό το γεγονός.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπήρξε εισροή επιχειρήσεων και ανθρώπων που μετεγκαταστάθηκαν τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, στην Κύπρο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι θετικό για την Κύπρο, καθώς οι προσπάθειες της δικαιοδοσίας τα τελευταία χρόνια έχουν ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων και ταλαντούχου προσωπικού στο νησί.

Υπό τις παρούσες ατυχείς συνθήκες, η Κύπρος έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στην παροχή βοήθειας σε άτομα και επιχειρήσεις στο μέτρο του δυνατού. Ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει από αυτές τις αφίξεις, όπως και ο τομέας των ακινήτων, μέσω της παροχής γραφείων και καταλυμάτων σε όσους μετεγκαθίστανται.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει άλλες αγορές και προϊόντα.

Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν πρόκειται για την ανάπτυξη νέων αγορών, αλλά απλώς για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων.

Πολλές αγορές που χρησιμοποιούν την Κύπρο και τις υπηρεσίες της  δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως.

  • Τι έχει να προσφέρει η Λεμεσός στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που άλλες πόλεις δεν διαθέτουν;

Όσον αφορά τη βιομηχανία υπηρεσιών, δεν έχει σημασία από ποιο μέρος της Κύπρου λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες. Η Λεμεσός επωφελήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από το
υψηλότερη συγκέντρωση ξένων επενδύσεων, κυρίως λόγω της επιλογής παραθαλάσσιων ακινήτων.

Η επένδυση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων στη Λεμεσό και ορισμένες να έχουν μετεγκατασταθεί με την πάροδο των ετών.

Με την Κύπρο να προσελκύει τώρα όλο και περισσότερες ξένες εταιρείες να μετεγκατασταθούν μαζί με τους υπαλλήλους τους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιλέγουν τη Λεμεσό λόγω της προσφοράς εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά και τις δύο εργασίες και την προσέλκυση παραθαλάσσιων ακινήτων για να ζήσει το προσωπικό τους…