Σε ιδιώτη έναντι 19.000 ευρώ αναθέτει το υπουργείο Εσωτερικών τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, από την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση σχεδίου για το πλαίσιο στρατηγικής του ΥΠ.ΕΣ., αναφορικά με τους τομείς και τα έργα αρμοδιότητάς του, στο Νέο Εταιρικό Σύμφωνο 2021 – 2027» (απόφαση: 35569/10-6-2020):

«Το κείμενο που θα εκπονηθεί θα συμβάλλει στην επίσημη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου της χώρας στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2021 – 2027 και της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement), δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021 – 2027 που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγραμματισμού του Υπουργείου Εσωτερικών».

Μάλιστα, όπως τονίζεται, «στο έργο αυτό θα γίνεται αποτύπωση της διαμορφωμένης κατάστασης του κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου που αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταγραφή των έργων που σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη νέα προγραμματική περίοδο. Με την εκπόνηση του έργου αυτού θα ενημερωθούν κατάλληλα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here