Αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Attica A.E. Συμμετοχών.

Οπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 από μέτοχο της Εταιρίας που εκπροσωπεί άνω του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην από 17 Αυγούστου 2023.

Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα. Επισημαίνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.