Περισσότερη διαφάνεια στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπόσχεται η κυβέρνηση και καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αναμένεται να έχει η αναβαθμισμένη «Διαύγεια».

  • η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας.
Προβλέπεται, επίσης, πως το νέο πρόγραμμα «Διαύγεια» θα επεκταθεί σε περισσότερους τύπους διοικητικών πράξεων και θα μετατραπεί σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Παράλληλα θα υλοποιηθούν λειτουργίες διάθεσης εγγράφων και έμμεσης διακίνησής τους μέσω των φορέων γνωστοποιώντας μόνο τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών.
Στο υπουργείο υποστηρίζουν πως στην αναβαθμισμένη «Διαύγεια» θα ενσωματωθούν περισσότερες διαλειτουργικότητες, με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός εγγράφων πλέον αποστέλλονται/αναρτώνται αυτοματοποιημένα από τρίτα συστήματα.
Επίσης, το έργο θα βελτιώσει τη διαχείριση του μεγάλου όγκου εγγράφων που συγκεντρώνει η «Διαύγεια» και θα συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων της, καθώς και στην αυτόματη δημοσίευση συνόλων δεδομένων στο κεντρικό αποθετήριο δημόσιων δεδομένων data.gov.gr.
Παράλληλα, η «Διαύγεια» ενισχύεται με λειτουργίες, όπως η οπτικοποίηση των τηρούμενων δεδομένων και των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών προσωποποιημένων αναζητήσεων καθώς και η δυνατότητα προώθησης/διάθεσης άλλων αποτελεσμάτων που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη.
Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του νέου συστήματος θα είναι
  • η ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών μέσω της προσωποποίησης – συμμετοχής η οποία θα επιτευχθεί με τη δυνατότητα σχολιασμού από την πλευρά των πολιτών και την ενημέρωση του φορέα δημοσίευσης των αποφάσεων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για τη χάραξη επί μέρους πολιτικών διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων.
Θα ενισχυθεί επίσης το υποσύστημα πληροφόρησης, με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης και αναφορών για τη χρήση του συστήματος από τρίτα συστήματα, με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αλλά και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here