Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) ανακοίνωσε την αναβάθμιση των προοπτικών πιστοληπτικής ικανότητας της Achmea, μητρικής της Interamerican, σε σταθερές. Η συνολική πιστοληπτική κατάταξη για τις ασφαλιστικές εταιρείες της Achmea παραμένει “A”.

Όπως αναφέρει στην Έκθεσή της η S&P, το σταθερό και βελτιωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα που παρουσίασε η Achmea για το 2018 -προ φόρων 391 εκατομμύρια ευρώ- υπερέβη τις προσδοκίες της. Ο οίκος προσθέτει πως αναμένει από την Achmea να διατηρήσει τον δείκτη χρέους-μόχλευσης και σταθερή την κεφαλαιακή θέση της σε αυτό το επίπεδο ισχύος και κατά την ερχόμενη περίοδο.

Σε αυτή τη βάση, η Standard & Poor’s ανακοίνωσε ότι θα ανεβάσει τις προοπτικές σε σταθερές με βαθμό πιστοληπτικής κατάταξης “A” για τις ασφαλιστικές εταιρείες του οργανισμού,  βαθμό “Α-” για τις “ιδιαίτερα στρατηγικές θυγατρικές” Achmea Reinsurance Company N.V. και  Achmea Bank N.V. και βαθμό “ΒΒΒ+” για την Achmea B.V.

Εν τω μεταξύ, η Achmea δημοσίευσε την Έκθεσή της για το 2018, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα στους πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες, επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για τα χρηματοοικονομικά και τα κοινωνικά αποτελέσματά της.

Επισημαίνεται, όσον αφορά στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συνεισφορά στην κοινωνία, ότι η Interamerican, θυγατρική της Achmea, έχει ενσωματώσει προοδευτικά στη στρατηγική της κατά την τελευταία δεκαετία τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης αναλαμβάνοντας διεθνώς δεσμεύσεις. Παράλληλα, η υιοθέτηση των SDGs του Ο.Η.Ε. έχει αποτυπωθεί, ήδη, στις εταιρικές πρωτοβουλίες -άπτονται των 15 από τους 17 Στόχους- που περιγράφονται στη σχετική Έκθεση της Interamerican για τη διετία αναφοράς 2016-2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here