Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ., επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων HONDA στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων µάρκας Honda.

Η ανάκληση αφορά επαναπρογραµµατισµό σε 1.061 οχήµατα τύπων CIVIC (FK3), CRV (RE6) και HRV (RU8), περιόδου παραγωγής από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον ∆εκέµβριο του 2018. Σε ορισµένα από τα επηρεαζόµενα οχήµατα, κατά τη διάρκεια επαναλαµβανόµενων επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, ενδέχεται η διαχείριση καυσαερίων της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου (PCM) να προκαλέσει συσσώρευση θείου εντός του καταλύτη, επηρεάζοντας την καταλυτική ιδιότητά του.

Μέχρι στιγµής, στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Honda για τον επαναπρογραµµατισµό της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου του κινητήρα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here