Την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος τουλάχιστον 18 εκατ. ευρώ (μειωμένου κατά 6 εκατ. ευρώ από πριν), προβλέπει ο νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην ξενοδοχείου Ambassadeur που διοργανώνει ο e- ΕΦΚΑ, για να αξιοποιήσει το ακίνητο, με στόχο να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων.

Οι δύο κύριοι λόγοι εξαιτίας των οποίων δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαγωνισμοί μέχρι τώρα σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ήταν το μεγάλο ποσό της αναγκαστικής επένδυσης και η τοποθεσία του ακινήτου κοντά στην πλατεία Ομόνοιας.

Σύμφωνα με τους όρους του νέου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με κατάθεση κλειστών προσφορών, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμίσθωση του ακινήτου είναι η υλοποίηση από την πλευρά του μισθωτή επενδυτικού προγράμματος ύψους 18 εκατ. ευρώ, για  αναβάθμιση του ακινήτου, ώστε να λειτουργήσει με προδιαγραφές τουλάχιστον 4 αστέρων. Το ύψος του επενδυτικού προγράμματος δηλαδή, είναι χαμηλότερο σε σχέση με την αρχική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, που όριζε ως ελάχιστο ποσό της επένδυσης τα 24 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα που διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ  καθώς το ακίνητο της οδού Σωκράτους 65-67, το οποίο στέγαζε το ξενοδοχείο «Ambassadeur» φιλοξένησε για πολλά χρόνια επίσης και το Παλαιό Εφετείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, με βάση τους όρους του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με κατάθεση κλειστών προσφορών, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμίσθωση του ακινήτου είναι η υλοποίηση από την πλευρά του μισθωτή επενδυτικού προγράμματος ύψους 18 εκατ. ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, με στόχο τη λειτουργία του ως ξενοδοχείου με προδιαγραφές τουλάχιστον 4 αστέρων. Το ύψος του επενδυτικού προγράμματος είναι χαμηλότερο σε σχέση με την αρχική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, που όριζε ως ελάχιστο ποσό της επένδυσης τα 24 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου 10.247 τ.μ., θα είναι 30 έτη, με δυνατότητα παράτασης 10 ακόμη ετών.

Προσπάθεια αξιοποίησης του ακινήτου έγινε και το 2020, όταν ο τότε υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε τη μετεγκατάσταση του υπουργείου Τουρισμού και τη συστέγασή του με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΕΟΤ στο εν λόγω ακίνητο, το οποίο όμως τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Έως το 1980, στο ακίνητο λειτουργούσε το ξενοδοχείο α’ κατηγορίας «Ambassadeur», δυναμικότητας 200 δωματίων. Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το 1961 και λειτούργησε έτσι για περίπου 20 έτη. Στη συνέχεια στο κτίριο λειτούργησε το Εφετείο Αθηνών μέχρι το έτος 2000 και στη συνέχεια το ακίνητο παρέμεινε ανεκμετάλλευτο.