Παρά την πανδημία, ο όμιλος Alumil κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά τη λειτουργική του κερδοφορία και να διατηρήσει παρόμοιο όγκο πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τόσο σε επίπεδο ομίλου, όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη του ομίλου μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2019. Παρόμοια επίδοση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφούμενα στα 11 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 128,6%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε οριακή μείωση 0,2% και διαμορφώθηκε στα 241,1 εκατ. ευρώ έναντι 241,5 εκατ. Ευρώ συγκριτικά με το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 23 εκατ. ευρώ με το 2019, αυξημένα κατά 8,2%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 29,7εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 60,2 εκατ. ευρώ έναντι 58,1 εκατ. ευρώ της το 2019, αυξημένα κατά 3,6%.  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση 1,3% και διαμορφώθηκε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 152,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,7%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,9%. Κατά το 2020, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 328,3%.

Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 273,7%.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here