Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε σήμερα αποτελέσματα εννεαμήνου 2023. Ειδικότερα, εμφάνισε καθαρά κέρδη € 4,71 εκατ. έναντι ζημιών € 3,27 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε € 6,50 εκατ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ συνολικού ποσού € 3,05 εκατ., κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων συνολικού ποσού € 2,72 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου ποσού € 0,73 εκατ.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/09/2023 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 19,20% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €27,98 εκατ. ή € 7,92 ανά μετοχή στις 30/09/2023.

Στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά 87,59% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 3,50% σε ομόλογα.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) 16,88% την 07/11/2023, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε € 6,64.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ